Honning

Oversigt over honninghøst og -tapning.
Klik på figuren for fuld størrelse.


Oversigt over honninghøst og -tapning.

Oversigten viser en linje for hvert høst/tapning.

Foran hver linje er der en R- og en X-knap. Knapperne er forklaret under bigårde.


Høstet

Placering viser bistadets placeringskode og bigårdens navn.
Stade er stadets entydige stadenummer/navn.
Dato er høstdatoen.
Tavler er en vurdering af antal høstede honningtavler omregnet til fulde tavler. Skønner man fx., at et stade har givet ti halvt fulde tavler, skriver man 5.
Løs vægt.. Hvis man foretrækker at angive honningmængden i kilo, fx. ved at veje magasinerne før og efter slyngning, i stedet for at tælle honningtavler, kan man benytte denne kolonne.
Justering er forklaret nedenfor.
Høstet. Tavler + løs vægt omregnet til kg og evt. multipliceret med "justering".
Rammemål. Hvis man benytter flere rammemål i sin biavl, vises de høstede tavlers rammeformat.

Tappet

Dato er tappedatoen.
Glas er antal tappede glas (450 g/glas).
Løs vægt er honning i løs vægt, fx. afleveret til honningcentral.

Justering.

Hvis man benyttede metoden med at tælle fulde honningtavler på øjemål, da man høstede honningen, har man i første omgang et omtrentligt skøn over mængden af høstet honning.
Sidenhen, når al honningen er tappet og/eller indvejet, har man det nøjagtige tal for honninghøsten.
Nået så vidt, kan man klikke på knappen "Juster", som automatisk tilretter tallene for høsten, så de stemmer med tallene for tapning/indvejning.
"Nulstil" retter tallene tilbage til ikke-justeret.Ny honning-knappen starter indtastning af ny honning-høst eller -tapning.
Se mere her.Se mere her.


Til manual top.


Opdateret d. 8.4.2013
Copyright © 2013 Aage Nielsen, All Rights Reserved;