Nielsen Stadekort.
Brugervejledning.


Stadekortprogrammets startvindue.

Se her om placeringskoder.

Startvinduets knapper:

Se mere her.

Se mere her.

Se mere her.

Se mere her.

Se mere her.

Se mere her.

Knappen skifter til det angivne år, her 2008.

Knappen viser denne brugervejledning.

Se mere her.

Se mere her.

Knappen lukker stadekortvinduet.


Årsskifte.

Ved årsskifte starter programmet op med en ny notatside. Bigårde og aktive bistader og dronninger overføres automatisk til det nye år. På startvinduet optræder herefter en ny knap for det passerede år, fx. "2012".

Backup.

Programmet tager jævnligt en kopi af databasen til filen "backup.bup".

Opdatering af programmet.

Når der kommer opdateringer og nye versioner af stadekortprogrammet, kan de simpelthen hentes og installeres på PC'en. Stadekortdata, som er indtastet med tidligere versioner, læses også af nye versioner.

Brug af programmet uden mus.

Hvis stadekortprogrammet kører på en bærbar PC (laptop), som man har med i bigården, er det praktisk ikke at behøve at tilslutte en mus til PC'en, mens man er i bigården. Man kan betjene stadekortprogrammet udelukkende med tastaturet, hvor man går fra felt til felt i skemaerne vha. tabulatortasten, og klikker Gem/Fortryd vha. mellemrumstasten.


I brugervejledningen bruges vilkårligt udtrykkene "sæt kryds i", "sæt flueben ved", "sæt prik i", "markér". De betyder allesammen "klik på".


Tilbage til hovedsiden.


Opdateret d. 25.3.2014
Copyright © 2014 Aage Nielsen, All Rights Reserved;