Notater

Eksempel: Vis alle notater fra Udebigård, som er mærket med "Næste gang" eller med "Kritisk".
Klik på figuren for fuld størrelse.


Indgangsside til notater.


Hvis man klikker på "Se" uden at udfylde noget på indgangssiden, får man alle notater for den seneste måned.
Vil man se alle notater for hele året, sætter man flueben i "(Se hele året)".

Afgrænsninger.

Indgangsvinduet kan bruges til at afgrænse, hvilke notater man vil se.

Bifamilier.
Vil man kun se notater for enkelte bistader, sætter man flueben ved disse.
"Alle" er en genvejsknap til at afkrydse en hel bigård.

Generelt. Generelle notater er ikke knyttet til bestemte bistader.

Næste gang, Kritisk, Aha og Mærkedag. Hvis der er flueben ved en eller flere af disse markeringer, vises kun notater, som er mærket med en eller flere af markeringerne.

Søgeord. Her kan man skrive et eller flere søgeord eller dele af ord.
Og: Kun notater, som indeholder alle ordene, bliver vist. "drone" vil fx. vise alle notater om "Dronetavle".
Eller: Kun notater, som indeholder mindst et af ordene, bliver vist.

I eksemplet vil alle notater fra Udebigård, som er mærket "Næste gang" eller "Kritisk", blive vist.

Klik "Se" for at komme videre til notaterne.
Se mere her.Nyt notat-knappen starter indtastning af et nyt notat.
Se mere her.

Se mere her om disse tre knapper.


Til manual top.


Opdateret d. 8.4.2013
Copyright © 2013 Aage Nielsen, All Rights Reserved;