Bistader

Oversigt over bistader.
Klik på figuren for fuld størrelse.


Oversigt over bistader.

Oversigten viser en linje for hvert bistade.

Foran hver linje er der en R- og en X-knap. Knapperne er forklaret under bigårde.

Se mere her om at rette et bistade. Denne funktion benyttes også, når man flytter et bistade, og når man slår to bistader sammen.

Placering viser bistadets placeringskode og bigårdens navn.
Stadenr. viser stadets entydige stadenummer/navn.
Dronn.nr. viser dronningens entydige dronningenummer/navn.
Tavler er antal tavler i stadet.
Styrke er bifamiliens bistyrke, dvs. antallet af tavlegader, som bierne fylder.
Yngelleje gennemgået, Dronetavle, Varroabehandling og Varroatælling viser seneste datoer, hvor disse aktiviteter er udført.

Dette mærke ud for et bistade viser, at der er notater om bistadet mærket "Næste gang".
Dette mærke ud for et bistade viser, at der er notater om bistadet mærket "Kritisk".

Genvejsknap til oplysninger om bistadets dronning.


Nederst i oversigten er der evt. en liste over slettede bistader ("Udgået").


Sådan gendanner man et slettet bistade.

Hvis man fortryder sletningen af et bistade, gendanner man det sådan:
Nederst i oversigten over bistader findes listen over slettede bistader ("Udgået").
Man klikker på bistadets R-knap.
I rettevinduet, som nu åbner, klikker man i "Flytte til" på den plads, hvor bistadet skal indsættes.
Derefter klikker man "Gem".Nyt bistade-knappen starter indtastning af et nyt bistade.
Se mere her.


Til manual top.


Opdateret d. 8.4.2013
Copyright © 2013 Aage Nielsen, All Rights Reserved;